Relacje inwestorskie
22 lipca 2022
Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji Serii A z dnia 22-07-2022
17 sierpnia 2022
Oświadczenie Emitenta o zgodzie na zmianę WEO wraz z Protokołem ze Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 16.08.2022r.
 
29 Kwietnia 2024
Komunikat nr 1/2024
Zawiadomienie w trybie art 17.3 Warunków Emisji Obligacji Serii A z dnia 21.08.2019 r. Pobierz .pdf
 
 
30 Października 2023
Komunikat nr 3/2023
Zawiadomienie w trybie art 17.3 Warunków Emisji Obligacji Serii A z dnia 21.08.2019 r. Pobierz .pdf
 
 
28 Kwietnia 2023
Komunikat nr 1/2023
Zawiadomienie w trybie art 17.3 Warunków Emisji Obligacji Serii A z dnia 21.08.2019 r. Pobierz .pdf
20 Czerwca 2023
Komunikat nr 2/2023
Zawiadomienie w trybie art 17.3 Warunków Emisji Obligacji Serii A z dnia 21.08.2019 r. Pobierz .pdf
 
29 Kwietnia 2022
Komunikat nr 1/2022
Zawiadomienie w trybie art 17.3 Warunków Emisji Obligacji Serii A z dnia 21.08.2019 r. Pobierz .pdf
30 Czerwca 2022
Komunikat nr 2/2022
Zawiadomienie w trybie art 17.3 Warunków Emisji Obligacji Serii A z dnia 21.08.2019 r. Pobierz .pdf
 
27 Kwietnia 2021
Komunikat nr 1/2021
Zawiadomienie w trybie art 17.3 Warunków Emisji Obligacji Serii A z dnia 21.08.2019 r. Pobierz .pdf
15 Czerwca 2021
Komunikat nr 2/2021
Zawiadomienie w trybie art 17.3 Warunków Emisji Obligacji Serii A z dnia 21.08.2019 r. Pobierz .pdf
26 Października 2021
Komunikat nr 3/2021
Zawiadomienie w trybie art 17.3 Warunków Emisji Obligacji Serii A z dnia 21.08.2019 r. Pobierz .pdf
23 Kwietnia 2020
Komunikat nr 1/2020
Zawiadomienie w trybie art 17.3 Warunków Emisji Obligacji Serii A z dnia 21.08.2019 r. Pobierz .pdf
29 Czerwca 2020
Komunikat nr 2/2020
Zawiadomienie w trybie art 17.3 Warunków Emisji Obligacji Serii A z dnia 21.08.2019 r. Pobierz .pdf
21 Października 2020
Komunikat nr 3/2020
Zawiadomienie w trybie art 17.3 Warunków Emisji Obligacji Serii A z dnia 21.08.2019 r. Pobierz .pdf